พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 1

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ ใน 9 อำเภอ
(23/03/2561)

เจ้าหน้าที่พะเยาสนธิกำลังออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนกดดันผู้ลักลอบเผาป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เจ้าหน้าที่พะเยาสนธิกำลังออกปฏิบัติการตรวจลาดตระเวนกดดันผู้ลักลอบเผาป่า ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปาง เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า หลังในพื้นที่พบค่าหมอกควันพุ่งสูงและยังคงพบสถานการณ์ไฟป่าต่อเนื่อง
(23/03/2561)

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61

จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 คุมเข้มพื้นที่อำเภอที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สูง พร้อมจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล์ ใน 9 อำเภอ
(23/03/2561)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการ
(22/03/2561)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน พร้อมคัดเลือกชุมชนร่องไฮ ตำบลแม่ใส เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดพะเยาดำเนินโครงการ
(22/03/2561)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561 และกิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561 และกิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่
(22/03/2561)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561 และกิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความรู้รักสามัคคีและปรองดองของคนในชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และส่งเสริมให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด และปลอดภัย
(22/03/2561)

ราชภัฎเชียงราย จัดทำโครงการบรรพชา อุปสมบทพุทธทายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2561พื้นที่เชียงราย พะเยา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการบรรพชา อุปสมบทพุทธทายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2561 ในวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา

(22/03/2561)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บทบาท Facilitator and Coaching

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร บทบาท Facilitator and Coaching เพื่อการเรียนรู้ บทบาทของทีมผู้เยี่ยมสำรวจ และการประเมินคุณภาพ สำหรับทีมแกนนำ สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
(21/03/2561)

จังหวัดพะเยา บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อย่างเข้มข้น

จังหวัดพะเยา แถลงข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
(21/03/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 1      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา