พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 11

เทศบาลเมืองพะเยา จัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เทศบาลเมืองพะเยา เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
(26/12/2561)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดกิจกรรมวิ่ง FFT Run To Share 2019 Cross Country Run

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดกิจกรรมวิ่ง FFT Run To Share 2019 Cross Country Run ส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
(26/12/2561)

จังหวัดพะเยา เตือนประชาชน เตรียมรับมือกับสภาวะอากาศหนาวเย็น

จังหวัดพะเยา ให้ทุกหน่วยงาน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อากาศหนาวเย็น และให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย อย่างรวดเร็วครอบคลุม และทันต่อเหตุการณ์
(26/12/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้แก่หมอนวดพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ
(26/12/2561)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2561

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภัยหนาว ภัยแล้ง อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ การลงปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดประจำปี 2562
(26/12/2561)

จ.พะเยา กิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2561

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดพะเยาประจำปี 2561 และกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภัยหนาวภัยแล้งอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำการลงปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดประจำปี 2562
(26/12/2561)

ระดมสมองนักวิชาการด้านสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเข้มข้นที่จังหวัดพะเยา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเครือข่ายสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
(26/12/2561)

พัฒนาฝีมือพะเยาเสริมฝึกนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานนวดพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
(25/12/2561)

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา บูรณาการ ให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
(25/12/2561)

สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ บูรณาการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงสูง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ บูรณาการเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน,เชียงราย และพะเยาในการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงสูง
(25/12/2561)
ข่าวย้อนหลัง   <หน้าแรก> << [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >> หน้าที่ 11      
ส่งข่าว :

Notice: iconv() [
function.iconv]: Detected an illegal character in input string in /home/vweb/prphayao/public_html/config/function.inc.php on line 311
จังหวัดลำปางเปิดประมูลให้เอกชนลงทุนจัดสร้างและบริหารโครงการโครงการ
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา