พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 2

จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 18 ธันวาคม 2561 นี้

จังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก 18 ธันวาคม 2561 นี้ กระชับความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่ง หวังดึงดูดท่องเที่ยวสู่อำเภอภูซาง ประตูสู่หลวงพระบางเมืองมรดกโลก
(14/12/2561)

อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ` แหล่งท่องเที่ยว อำเภอภูกามยาว`

อำเภอภูกามยาวจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ ` แหล่งท่องเที่ยว อำเภอภูกามยาว` ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
(14/12/2561)

จังหวัดพะเยาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยหนาว ปี 2561 - 2562

จังหวัดพะเยาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยหนาว ปี 2561 - 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ปี 2561-2562 เตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากภัยหนาวอย่างมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่ 9 อำเภอ 68 ตำบล 780 หมู่บ้าน คาดอากาศหนาวเย็นที่สุดกลางเดือนธันวาคม 2561 ถึงปลายเดือนมกราคม 2562
(14/12/2561)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดพะเยาประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 บูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดพะเยา เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และประเด็นการประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศกับประเด็นการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด มุ่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(13/12/2561)

กศน.จ.พะเยา ขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล

กศน.จังหวัดพะเยา ขับเคลื่อน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล เพื่อสร้างการรับรู้กฎหมายและสิทธิ หน้าที่ ในการเลือกตั้งของประชาชน
(13/12/2561)

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลอง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลอง การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
(13/12/2561)

จ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา) ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม(ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)
(12/12/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10  >> หน้าที่ 2      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา