พะเยา ข่าวอัพเดท หน้า 8

จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เตรียมตรวจรับรองและประเมินพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 67 แห่ง ที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้ามาเกิน 2 ปี เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
(26/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน
(26/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน
(26/09/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าพิการ นำร่องในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าพิการ นำร่องในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ พลิกวิกฤติเป็นโอกาส จากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
(26/09/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา
(25/09/2561)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่และส่วนราชการจังหวัด วางพวงมาลา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่และส่วนราชการจังหวัด วางพวงมาลา
(25/09/2561)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ`

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ`พร้อมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานและ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(25/09/2561)

จ.พะเยา ปล่อยขบวน รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน - พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

จ.พะเยา ปล่อยขบวน รณรงค์ `สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ` จังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน - พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
(24/09/2561)

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญเปิดขัวแตะแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมทำบุญเปิดขัวแตะพอเพียง แลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมชนบ้านบัว หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ โดยสร้างขัวแตะหรือสะพานไม้ไผ่ ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร ชมวิถีเกษตรพอเพียง และรับทิวทัศน์ท้องทุ่งเทศกาลท่องเที่ยวปีนี้
(24/09/2561)

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนขาย สร้างรายได้ดี

เกษตรกรในพื้นที่ อ.จุน จ.พะเยา ผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนออกจำหน่ายในนามปุ๋ยฟาร์มบ้านสวน สร้างรายได้เป็นอย่างดี
(24/09/2561)
ข่าวย้อนหลัง   << 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10  >> หน้าที่ 8      
ส่งข่าว :
รายงานสภาวะอากาศ - พะเยา : อ.เมือง จ.พะเยา จากกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่ : 04/01/2018 เวลา 19:00 นาฬิกา
อุณหภูมิ : 22.5 องศาเซลเซียส
ความชื้นสัมพัทธ์ : 92 %
ความกดอากาศ : 1011.02 มิลลิบาร์
ทิศทางลม : ลมสงบ
ทัศนวิสัย : 8.0 กิโลเมตร
ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง
ฝนสะสมวันนี้ : 0.0 มิลลิเมตร
พระอาทิตย์ขึ้นเช้าพรุ่งนี้: 06:54 น.
พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:57 น.
QR Code สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา     เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา         เฟสบุ๊ค สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
              เว็บไซต์                                     เฟสบุ๊ค
              ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา               ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา